Château OltyněEnglish parkFriesian horses

Historie a strážný duch

Duch vladyky Olta

O historii Oltyně se toho sice moc neví, ale to, jak vznikl její název, ví i místní malé děti. Není zcela běžné, aby vesnice měla dobrého ducha a tím byl právě její zakladatel, tak jako tomu je u Oltyně. Onen historicky nedoložený, ale v místních pověstech často se vyskytující vladyka Olt, si zřejmě toto místo tak oblíbil, že i po smrti bdí nad osudy Oltyně.
Podle nejrozšířenější verze staré pověsti přišel vladyka Olt do zdejších hlubokých hvozdů spolu s družinou doprovázející krále Přemysla Otakara I., který sem zamířil na lov divoké zvěře. Králova družina se rozložila na kopci pod letitým javorem a vyslala průzkumníky, mezi kterými byl i vladyka Olt, různými směry, aby zjistili, kde se vyskytuje nejvíce zvěře. Při průzkumu Olt narazil na starého jelena, začal ho pronásledovat a zanedlouho zjistil, že zabloudil. Marně troubil na roh smluvené znamení, odpovědí mu bylo pouze děsivé ticho. Olt ale nezoufal. Z mladých stromků a proutí si začal stavět přístřešek, ve kterém se rozhodl vyčkat, než ho jeho zachránci objeví. Za několik dní se skutečně dočkal a onen srub se pak stal základem nové osady, které dal své jméno. Z ní časem vznikla Oltova ves, ze kterého se vyvinulo jméno Oltyně.
 Vladyka Olt se v Oltyni čas od času zjevuje a bdí nad osudem a klidem obyvatel Oltyně.

Historie

Z dochovaných materiálů víme, že Oltyně patřila ve staré době k hradu Příběnice a první zmínka o ní je z roku 1378.

V první polovině 16. století se už ale Oltyně uvádí v seznamu bechyňských nemovitostí. V roce 1551 ves koupil Jindřich Hozlauer z Hozlaua a jeho syn Kryštof zde nechal roku 1560 postavit tvrz.

V roce 1635 koupil oltyňský statek Jan Kryštof Neychyger z Oberneychynku a spojil ho se stádleckým majetkem. Poslední zmínka o tvrzi je z roku 1790.

Oltyňský statek byl v roce 1859 opět oddělen od stádleckého majetku a stal se samostatným statkem. Tehdejší majitel panství Josef Fellner z Feldeggu se stal stavitelem zdejšího novorenesančního zámku, který stojí dodnes uprostřed anglického parku.

Původní budova obdélníkového tvaru byla z části dřevěná. Později k ní bylo přistavěno pravé křídlo. 

Sňatkem Anny Fellner z Feldeggu se synem Ing. Františka Křižíka Janem přechází zámek do držení rodu Křižíků.

Na přelomu třicátých let 20. století byla na zámku anglická dívčí kolej, ve které se anglické dívky učily slovanským zvykům a stávaly se z nich opravdové dámy.

Interiér zámku dříve zdobily bohaté sbírky zbraní a brnění a také velká kolekce ptáků z celého světa, čítající na dva tisíce exemplářů.


Erb rodu Feldeggů

Nástěnný plastický erb byl po léta ukryt, zachován je ve velmi kvalitním stavu.

    V roce 2000 se po vyřízení restitučních záležitostí a převodu majetkového podílu od strýce Jana Křižíka z Massachusetts stal majitelem Oltyňského zámku prapravnuk elektrotechnika - vynálezce Františka Křižíka, Čechoameričan Jiří Bárta. Na podzim roku 2006 se manželé Bártovi rozhodli z velké části zrekonstruovaný zámek opustit.

    Od roku 2006 je zámeček v majetku manželů Herčíkových, kteří pokračovali v rekonstrukcích nejen zámku, ale i dalších objektů patřících k areálu.

 V současné době čeká zámeček Oltyně s přilehlým nádherným parkem na nového majitele, aby mohl opět ve svých prostorách předávat radost a pohodu.

Příběhy v kraji vypráví i o zakopaném pokladu majitelkou zámku v době druhé světové války, ale i o rabování majetku a o nehezkých, ale i srdcervoucích situacích a chování lidí v dobách zlomových.

Někdy by bylo zajímavé, kdyby stěny i stromy promluvily .-)