Château OltyněEnglish parkFriesian horses

Výlety

Zámek Oltyně je strategické místo pro příjemné zázemí k pobytu na krásném jihočeském venkově. Zámek je vzdálen cca 95 km od hl.m. Prahy, cesta autem do Prahy trvá za běžného provozu zhruba hodinu.

V dosahu Oltyně je mnoho zajímavých míst pro milovníky památek, ale i přírody a krás naší republiky. Zkombinovat výlety pěšky, na kolech, autem nebo na koních je ideální aktivní odpočinek.

   

Kromě historicky proslulého města Tábor vzdáleného od Oltyně 12 km přitahuje turisty z Čech i ze zahraničí i nedaleký poutní chrám Klokoty, evropský barokní skvost, který je možno velmi dobře vidět z Kotnovské věže. Atraktivní je nedaleký Chýnov, známý především Chýnovskou jeskyní, město Bechyně, zřícenina hradu Choustník, či Dobronice. K návštěvě lákají nedaleké zámky Orlík, Hluboká a Červená Lhota. Na soutoku Vltavy s Otavou je možnost prohlídky gotického hradu Zvíkov.

V okolí Oltyně je spousta příležitostí také ke sportovnímu vyžití. Je zde množství turistických a cykloturistických tras (např. Milevsko), rybníků s čistou vodou. V případě nepříznivého počasí je možnost koupání v krytém bazénu. Pro rybáře je atraktivní poplatkový lov na jihočeských rybnících, v areálu zámku je pro začínající rybáře malý cvičný sportovní rybník. V okolí jsou 2 golfová centra (12 km a 15 km)) a 3x bouling (13 km).

Tábor


   
 
Tábor- je město proslulé bohatstvím historických památek nerozlučně spjatých s českou historií.Táborskou raritou je komplex podzemích prostor a chodeb, které jsou pro návštěvníky  zpřístupněny pod Žižkovým náměstím. Vstup do podzemí se nachází v Husitském muzeu. 

Chýnovská jeskyně

 

Chýnov a Chýnovská jeskyně - město je jedním z nejdéle osídleným míst Čech, chloubou jsou známé Chýnovské jeskyně, které lákají návštěvníky od dubna do října neopakovatelnou změtí barev mramorových stěn rozsáhlých podzemích chodeb. Jeskyně je největším zimovištěm netopýrů v Čechách a pro svou jedinečnost byla vyhlášena Národní přírodní památkou.

Červená Lhota

 

Zámek Červená Lhota leží v jižních Čechách, zhruba 20 kilometrů od Jindřichova Hradce, stojí uprostřed rybníka na pevném skalnatém ostrově. Zámek je přístupný přes kamenný most spojující hráz s ostrovem.
První písemná zmínka o obci Červená Lhota je z roku 1465. V létech 1542 - 1555 byla původní gotická tvrz přebudována na renesanční zámek.
V písemných pramenech se objevuje pod názvem Nová Lhota. V letech 1658 až 1678 byly na zámku prováděny ranně barokní úpravy, kde současně italští umělci pracovali na výzdobě interiérů. V období do roku 1835, kdy se majitelem zámku až do roku 1945 stal Jindřich Eduard Schönburg - Hartenstein byl zámek ve vlastnictví mnoha rodů. V letech 1841 - 1863 proběhla na zámku romantická přestavba v novogotickém slohu, přičemž současně byly upravovány i interiéry. Roku 1900 po dědickém vyrovnání připadla Červená Lhota nejmladšímu synovi Janovi, který působil ve funkci rakousko- uherského velvyslance ve Vatikánu. Ten se pod vlivem svého italského pobytu rozhodl provést úpravy zámku v renesančním duchu. V roce 1945 byl zámek konfiskován na základě Benešových dekretů a následujícího roku byla v zámku umístněna dětská zotavovna. V květnu 1947 byla Červená Lhota přidělena Národní kulturní komisi, která v roce 1949 zámek zpřístupnila veřejnosti. Na základě Benešových dekretů zámek nebude vrácen v restituci jeho původním majitelům.
K zámku paří i zámecký park, který je velmi oceňován botaniky, kde je umístněna zámecká kaple, která je nedílnou součástí zámku.
V součastné době je státní zámek Červená Lhota Národní kulturní památkou a je pod správou Národního památkového ústavu v Českých Budějovicích.

Zámek Hluboká nad Vltavou

      

Město Hluboká nad Vltavou (4.640 obyvatel) je známo především svým krásným, v noci osvíceným, zámkem postaveném ve stylu windsorské novogotiky s překrásně vybavenými interiéry. Zámek leží v krásných zahradách uprostřed rozsáhlého anglického parku. V těsném sousedství zámku je umístěna Alšova jihočeská galerie s jedinečnou expozicí českého středověkého umění (proslulá sbírka gotických madon) a neméně atraktivním souborem děl ze století dvacátého. Alšova jihočeská galerie slouží i jako místo tradičních koncertů vážné hudby. Galerie Knížecí Dvůr, kterou naleznete na náměstí, je zaměřena na pořádání autorských výstav a vernisáží. Centrem celoročního kulturního dění je Kulturní centrum Panorama.
Dva kilometry od Hluboké nad Vltavou můžete navštívit Lovecký zámeček Ohrada - nejstarší lovecké muzeum na světě. V sousedství loveckého muzea se nachází jediná jihočeská zoologická zahrada.

Dobronice

 
Dobronice se pyšní zříceninou gotického hradu na pravém břehu Lužnice. Hrad vznikl někdy v 1. polovině 14. století, v 16. století byl rozšířen, ale po roce 1721 zpustl. Zřícenina je zdaleka viditelná. Přístupná je celoročně.

Bechyně

Bechyně - město keramiky a lázní patří k nejstarším správním centrům v Čechách. V místě původního slovanského sídliště, na vysokém ostrohu nad Lužnicí, založil Přemysl Otakar II. ve druhé polovině 13. století královský hrad. Město založil Jan Lucemburský kolem roku 1323, kdy nechal opevnit předhradí. Město je známé i mezi obdivovateli železnice, V roce 1903 vyjela poprvé na trať Tábor-Bechyně elektrická vlaková souprava Ing. Františka Křižíka, první elektrifikovaná železnice v bývalém Rakousko-Uhersku. Nostalgické vyhlídkové jízdy původní soupravy se konají v letní turistické sezóně.V roce 1928 překlenul hluboké údolí Lužnice ve výšce 50 m nad řekou svým odvážným obloukem nový železobetonový most nazývaný "Bechyňská duha".

Orlík nad Vltavou

Orlík nad Vltavou byl založen kolem poloviny 13. století. Tvořil jej nejprve nevelký palác, chráněný z přístupové strany hradbami a trojicí obranných věží. Požár, který Orlík zničil roku 1508 a následné vymanění hradu z manských závazků podnítilo rozsáhlou pozdně gotickou přestavbu. Asi před rokem 1588 vlašský mistr Augustin Orlík renesančně upravil. Zásadní posílení významu Orlíku přinesl počátek 19. století, kdy si jej zvolil kníže Karel Schwarzenberg za sídlo. Po požáru roku 1802, došlo ke zvýšení celého zámku o další patro. Je zajímavé, že již tato rekonstrukce dala zámku romantickou gotizující úpravu, kterou ovšem dále zdůraznila renovace fasád v letech 1860-1862.

Hrad Zvíkov

Hrad Zvíkov je nejvýznamnější raně gotický královský hrad v českých zemích. Nachází se na vysokém skalnatém ostrohu nad soutokem Otavy a Vltavy. První písemné zmínky o hradu jsou z počátku 13. stol., z doby vlády Václava I. Přemyslovce. Lucemburkové jej postupuji šlechtě a v 16. stol. zde probíhají významné renesanční úpravy. Majitelé se střídají: Rožmberkové, Švamberkové, Eggenberkové a Schwarzenbergové. Dnes nás fascinuje krása ranné gotiky, půvab opracování kamene.